Companii responsabile față de mediu și oameni

Despre noi / About us

ECSR.roEnvironmental Corporate Social Responsibility – este epicentrul comunicării companiilor din România cu practici și politici de mediu responsabile. Suntem în stare de urgență din cauza schimbărilor climatice și ne preocupă angajamentele și acțiunile organizațiilor de business cu impact asupra mediului. Ne interesează bunele practici din domeniul CSR de mediu din țară și din lume și vrem să fim o sursă de inspirație pentru firmele românești în adoptarea unor strategii sustenabile de afaceri.

ECSR.ro se adresează

 • Managementului companiilor, consultanților și tuturor părților implicate în sau interesate de raportarea non-financiară. Firmele care operează în România trebuie să prevină/atenueze/elimine efectele negative ale activității lor asupra (drepturilor) omului și mediului înconjurător
 • Responsabililor de CSR și ESG din România în căutare de aliniere a obiectivelor macro de mediu ale companiilor la realitățile comunităților lor. Companiile trebuie să se asigure că strategia lor de afaceri este compatibilă cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice
 • Organizațiilor în căutare de parteneri responsabili față de mediu și implicați în proiecte care răspund realității de la firul ierbii
 • Tuturor celor care își caută un angajator responsabil sau un furnizor de produse sau servicii cu care să rezoneze pentru valorile și etica de mediu ale acestuia, dincolo de marketingul comercial
 • Practic, oricărei enitități sau om de pe Pământ care înțelege că fără stabilitate climatică, fără respect față de resurse și ecosisteme, nu va mai exista un viitor previzibil

Autori ECSR.ro

 • Radu Meiroșu
 • Irina Dumitrache
 • Mihaela Nicolae
 • Sînziana Spistyak
 • Marina Culcea
 • Horia Ilie-Niculescu

Contact: comunic@ecsr.ro

ECSR.ro este un produs de comunicare dezvoltat de Asociația Pădurea Copiilor, organizație de mediu independentă din România. Mai multe informații despre organizație puteți citi aici.

Donații prin transfer bancar pentru ECSR.ro: RO47RNCB0072151038870001 – deschis la BCR

About Us

ECSR.ro – Environmental Corporate Social Responsibility – is the communication epicenter of those companies in Romania with responsible environmental practices and policies. We are in a state of emergency because of the climate change, and we are concerned about the actions and commitments of business organizations impacting the natural environment in Romania. We are interested in good practices in the field of environmental CSR in our country and beyond, and we want to be a source of inspiration for Romanian enterprises in adopting sustainable business strategies.

ECSR.ro addresses to

 • Companies management, consultants and all stakeholders involved in or interested by non-financial reporting. Companies operating in Romania must prevent-mitigate-eliminate the negative effects of their activity on human (rights) and the environment
 • CSR and ESG managers in Romania in search of aligning the macro environmental objectives of companies with the realities of their communities. Companies need to make sure that their business strategy is compatible with limiting global warming to 1.5°C, in line with the Paris Climate Change Agreement
 • Organisations looking for environmentally responsible partners involved in projects that respond to grassroots realities
 • To all those who are looking for a responsible employer or a provider of products and services to resonate with for their values ​​and environmental ethics, beyond commercial marketing
 • Any entity, or individual on Earth who understands that without climate stability, without respect for resources and ecosystems, there will be no predictable future.

ECSR.ro is a media & communication product developed by Asociația Pădurea Copiilor (Children Forest Association), an independent environmental organization in Romania. More information about the organization can be accessed here.