Companii responsabile față de mediu și oameni

Politica de confidențialitate

Informare prelucrare date

Această notă de informare îți este destinată pentru că ești un vizitator al site-ului nostru în scopul de ați furniza informații, într-o formă concisă și accesibilă, despre prelucrarea de datelor tale personale atunci când accesezi https://ecsr.ro/ sau utilizezi anumite instrumente de pe acesta.

De asemenea, nota îți este destinată și dacă datele tale personale sunt prelucrate de noi prin intermediul materialelor publicate pe site. Acestă notă nu reprezintă întreaga noastră politică privind prelucrarea de date personale, care este mult mai largă și acoperă și alte situații.

Dacă ai orice fel de întrebări despre prelucrarea datelor tale personale de către noi, poți să ne scrii utilizând datele de contact de mai jos.

Prelucrarea de date personale prin intermediul https://ecsr.ro/ se face de către noi, adică de Asociația Pădurea Copiilor, în calitate de operator. Poți să ne contactezi în scris la adresa: Str. Sarmizegetusa nr. 4, et. 1, București, Sector 3, CP 030192 sau la cea de e-mail: comunic(at)ecsr.ro

Scopul în care prelucrăm datele tale personale este unul necomercical, respectiv cel de a ne atinge scopul și obiectivele statutare. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea de organizație non-profit, inclusiv prin informarea publicului.

Datele pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului sunt, în general, date de identificare ale persoanei fizice, inclusiv în materialele publicate pe site. În acest caz special al materialelor publicate, pot apărea situații în care vom procesa și alte date personale, dar numai cu respectarea principiilor necesității și proporționalității, având mereu în vedere reducerea la minim a datelor procesate, pentru a respecta drepturile persoanelor vizate.

Dacă alegi să ne sprijini printr-o donație, utilizând contul de pe site, noi nu vom colecta niciun fel de date despre tine și nici nu le vom păstra. Avem acces la datele pe care ni le pune banca la dispoziție, dar nu vom realiza prelucrări proprii decât în scop de raportare financiar-contabilă, în temeiul juridic al unor obligații legale si doar atunci când acestea există. În aceste situații, durata de păstrare a datelor este cea a duratei de funcționare a asociației iar destinatarii suntem noi și eventualele autorități față de către ar putea exista obligații de raportare.

Nu avem intenția de a transfera datele tale cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale și nici nu supunem datelor tale vreun proces automatizat inclusiv de creare de profile. Dacă în activitatea noastră va apărea ncesitatea de a-ți prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, te vom informa înainte despre aceasta.

Cu privire la toate datele tale pe care le prelucrăm, te informăm că ai dreptului de ne solicita accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptului de a te opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor. Dacă vrei mai multe informații despre aceste drepturi, poți citi Regulamentul General de Protecție a Datelor, adică pe pagina Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este autoritatea națională de reglementare, la care ai dreptul să te plângi dacă apreciezi că ți-am încălcat depturile în vreun fel, deși suntem convinși că putem soluționa noi orice problemă ar apărea.

În final, te asigurăm că securitatea datelor tale este foarte importantă pentru noi și luăm toate măsurile necesare pentru aceasta. În cazul în care totuși ar apărea vreun incident de securitate cu privire la datele tale, te vom informa în cel mai scurt timp despre aceasta.