Companii responsabile față de mediu și oameni

11 resurse de formare pentru măsurarea și gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră

Calcularea amprentei de carbon un prim pas în călătoria organizației dvs. în domeniul climei. Un pas următor esențial, dar adesea trecut cu vederea, este stabilirea unui proces robust de colectare și gestionare a datelor privind emisiile, care devine din ce în ce mai important pe măsură ce reglementările de raportare din întreaga lume se maturizează și părțile interesate solicită date mai ușor de verificat. Ultimii doi pași constau în elaborarea și implementarea unei strategii de reducere a emisiilor.

Protocolul privind gazele cu efect de seră (GHG) al World Resources Institute (WRI) este considerat standardul global pentru măsurarea și gestionarea emisiilor de GES ale unei organizații.

Cursurile mai scurte ca durată prezentate mai jos acoperă elementele de bază ale Protocolului GHG al WRI, inclusiv calculele și limitele emisiilor, iar cursurile mai lungi oferă mai multe îndrumări cu privire la subiecte precum Domeniul de aplicare 3 (Scope 3) și modul de gestionare a procesului de raportare în timp. Ofertele de formare, sintetizate de publicația Green Biz, vă pot ajuta să vă dezvoltați competențele necesare pentru a calcula și a gestiona emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ale companiei dumneavoastră, adesea denumite amprenta de carbon.

CONTABILIZAREA GES

Fundamentals of Greenhouse Gas Accounting – Arizona State University 

Acest curs face parte dintr-o colecție de microcursuri gratuite pentru întreprinderi mici și profesioniști de la Sustainable Earth, o resursă dezvoltată prin colaborarea dintre studenții, personalul și cadrele didactice de la Universitatea de Stat din Arizona.

 • Cost: gratuit
 • Durata: 1-2 ore
 • Format: video la cerere, lectură, fișă de lucru opțională
 • Subiecte cheie: Ce este contabilizarea GES; cadre și inventare; limitele emisiilor; evitarea dublei contabilizări

Basics of GHG Accounting, Reporting & Disclosing GHG Emissions – Association of Climate Change Officers

 • Cost: 19,99 USD pentru cursul individual
 • Durata: 3 ore
 • Format: video la cerere
 • Subiecte cheie: valoarea unui inventar GES; protocoale comune; cadre de reglementare și cadre voluntare; stabilirea limitelor; colectarea, măsurarea, raportarea emisiilor de GES etc.

Carbon Accounting and Measuring Pathway – Sustainability Unlocked

Acest curs face parte dintr-o colecție de peste 1000 de module video de pe platforma de învățare Sustainability Unlocked, care acoperă subiecte precum clima și biodiversitatea, guvernanța corporativă, piețele financiare ESG, inovarea zero net, tranziția sectorială, responsabilitatea socială, locul de muncă sustenabil etc.

 • Cost: inclus în abonamentul plătit la Sustainability Unlocked, 150 USD/an
 • Durata: aprox. 1 oră cu parcurgerea a 5 materiale video
 • Format: video la cerere
 • Subiecte cheie: introducere în contabilizarea carbonului; selectarea creditelor de carbon; emisiile Scope 3; introducere în obiectivele bazate pe știință; utilizarea amprentei de carbon în comunicarea strategiei

Basics of Organizational GHG Accounting – Greenhouse Gas Management Institute

Acest curs face parte dintr-o suită completă de oferte de formare în domeniul gestionării emisiilor dezvoltate de Greenhouse Gas Management Institute în parteneriat cu WRI și The Climate Registry.

 • Cost: 300 USD
 • Durata: 16-20 de ore
 • Format: video la cerere, e-learning
 • Subiecte cheie: aplicații de business; limite organizaționale și operaționale; urmărirea, calcularea, raportarea și gestionarea; gestionarea calității inventarului; rapoarte de inventariere a GES

Greenhouse Gas Protocol training – Greenhouse Gas Protocol, al WRI

Protocolul privind GES a lansat o nouă platformă de e-learning în luna martie. Aceste cursuri fac parte dintr-un curriculum mai amplu, conceput pentru a le oferi cursanților o mai bună înțelegere a standardelor și îndrumărilor publicate de GHG Protocol.

 • Cost: gratuit pentru Standardul corporativ și Scope 2; 325 USD pentru Scope 3
 • Durata: pentru Standardul corporativ, aprox. 10 ore în trei videoclipuri; pentru Scope 2, aprox. 4 ore într-un singur videoclip; pentru Scope 3 (lanțul valoric corporativ), durate este de 8-10 ore de e-learning
 • Format: Standardul corporativ și Scope 2, video la cerere; Scope 2, e-learning
 • Subiecte cheie: Standard corporativ – limite organizaționale și operaționale; urmărirea în timp; calcularea emisiilor; raportarea; Scope 2 – contabilizarea emisiilor corporative provenite din energia achiziționată; Scope 3 – beneficiile inventarierii domeniului de aplicare 3; cum se identifică și se clasifică emisiile domeniului de aplicare 3; cum se colectează datele și se calculează emisiile; cum se stabilesc obiectivele domeniului de aplicare 3 și cum se raportează în mod credibil performanța; implementare practică.

Greenhouse Gas Accounting – Corporate Finance Institute (CFI)

Acest curs poate fi urmat individual sau ca parte a Programului de Certificare ESG al CFI și a fost dezvoltat având în vedere nevoile profesioniștilor în domeniul investițiilor, ale consultanților în management și analiștilor financiari.

 • Cost: inclus cu abonamentul plătit la CFI Self-Study, 347,90 USD/an
 • Durata: 2 ore
 • Format: video la cerere, e-learning, chestionare
 • Subiecte cheie: impactul gazelor cu efect de seră asupra afacerilor; Scope 1, 2 și 3; metodologii de contabilizare a carbonului și bune practici

GHG Management & Climate Action Planning Masterclass – Earth Academy 

Acest masterclass este o experiență de grup extrem de interactivă pentru profesioniștii care doresc să administreze inventarierea GES și planificarea acțiunilor climatice pentru organizațiile lor.

 • Cost: 930 USD
 • Următoarea dată de începere: 18 octombrie
 • Durata: 2 zile, aprox. 4 ore pe zi
 • Format: cursuri online live
 • Subiecte cheie: Scope 1, 2 și 3; conversia în echivalent carbon; măsuri instituționale pentru reducerea emisiilor de GES; stabilirea obiectivelor de emisii; implementarea planului de acțiune pentru climă; soluții bazate pe natură; impactul asupra biodiversității și comunităților; compensări; planificarea acțiunilor pentru climă.

The Carbon Economy: Calculating, Managing and Reducing Greenhouse Gas Emissions – Harvard University Extension School

Acest curs este disponibil în mod individual sau poate fi urmat ca parte a mai multor programe axate pe sustenabilitate.

 • Cost: 1.500 USD
 • Următoarea dată de începere: 22 ianuarie
 • Durata: 2 ore/săptămână timp de 15 săptămâni
 • Format: cursuri online în direct, cu teme pentru acasă și un proiect final
 • Subiecte cheie: cum se măsoară, se raportează și se reduc emisiile de gaze cu efect de seră; înțelegerea expunerii la riscurile legate de climă; cele mai bune practici pentru adaptarea la noile reglementări privind emisiile de carbon; implementarea practicilor energetice durabile

GHG Accounting Certificate – Northern Arizona University 

 • Cost: 1.996 USD
 • Durata: cele 4 cursuri durează între 4 și 8 luni
 • Format: e-learning la cerere
 • Subiecte cheie: cum se generează inventarele de emisii de GES; raportarea și verificarea Scope 1 și 2; abordări bazate pe piață pentru emisiile asociate Scope 2; abordări de contabilizare și estimare în cazul datelor incomplete; cum se cuantifică emisiile Scope 3; cum se cuantifică emisiile pe durata ciclului de viață al unui produs; setarea obiectivelor de reducere a emisiilor; evaluarea argumentelor comerciale pentru proiectele de atenuare a emisiilor de GES; evaluarea proiectelor de GES pentru ca acestea să-și atingă obiectivele propuse.

GESTIONAREA ȘI VERIFICAREA DATELOR PRIVIND GES

GHG Information Management Systems – Greenhouse Gas Management Institute

Acest curs oferă cursanților instrumentele necesare pentru selectarea și implementarea unui sistem de gestionare a informațiilor privind GES care poate sprijini un inventar verificabil și auditabil, instituționalizarea proceselor, îmbunătățirea calității datelor și eficientizarea raportării și analizei.

 • Cost: 300 USD
 • Durata: 16-20 de ore
 • Format: video la cerere și e-learning
 • Subiecte cheie: prezentare generală a sistemelor de gestionare a informațiilor privind GES; colectarea și calcularea datelor; gestionarea calității inventarului; evaluarea, proiectarea și implementarea sistemului.

GHG Verification for Inventories and Projects – Greenhouse Gas Management Institute 

Acest curs oferă o prezentare generală a abordărilor existente privind verificarea GES și un traseul pas cu pas pentru planificarea, executarea și finalizarea unei verificări a GES.

 • Cost: 400 de dolari
 • Durata: 50-60 de ore
 • Format: video la cerere și e-learning
 • Subiecte cheie: compararea standardelor și abordărilor de verificare; cerințele verificatorului; examinarea și evaluarea documentației, a controalelor și a datelor; evaluarea incertitudinii; evaluarea riscului

Foto: macrovector – Freepick

Share this article
Prev Post

78% dintre consumatorii europeni sunt preocupați de igiena ambalajelor reutilizabile

Next Post

14 octombrie, Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice. Predă spre reciclare tot ce funcționează cu baterii sau conectat la priză!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next