Deputații europeni au aprobat miercuri o nouă lege pentru a crește gradul de utilizare a combustibililor sustenabili, cum ar fi biocombustibilii avansați sau hidrogenul, în sectorul aviației.

Normele RefuelEU în domeniul aviației fac parte din pachetul “Fit for 55”, planul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990 și de a se asigura că UE va deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Aceste norme urmăresc să încurajeze sectorul aviației să utilizeze combustibil sustenabil pentru a reduce emisiile.

Un calendar ambițios

Deputații europeni au obținut un calendar ambițios privind furnizarea mixului de combustibili pentru avioane, obligând aeroporturile și furnizorii de combustibil din UE să se asigure că, începând cu 2025, cel puțin 2% din combustibilul pentru aviație va fi verde, această pondere urmând să crească la fiecare cinci ani: 6% în 2030, 20% în 2035, 34% în 2040, 42% în 2045 și 70% în 2050. În plus, o anumită proporție din mixul de combustibili (1,2 % în 2030, 2 % în 2032, 5 % în 2035 și, progresiv, ajungând la 35 % în 2050) trebuie să cuprindă combustibili sintetici precum e-kerosenul.

Ce este verde?

Conform noilor norme, sintagma „combustibil sustenabil pentru aviație” va include carburanți sintetici, anumiți biocombustibili produși din reziduuri agricole sau forestiere, alge, deșeuri biologice, ulei de gătit uzat sau anumite grăsimi animale. Combustibilii reciclabili produși din gaze reziduale și deșeuri de plastic sunt, de asemenea, considerați „verzi”.

Deputații europeni s-au asigurat că combustibilul pe bază de furaje și culturi alimentare și carburanții derivați din culturi de palmier și soia nu vor fi clasificați ca fiind verzi, deoarece nu îndeplinesc criteriile de sustenabilitate. De asemenea, au reușit să includă hidrogenul regenerabil ca parte a unui mix de combustibili sustenabili, o tehnologie promițătoare care ar putea contribui progresiv la decarbonizarea transportului aerian.

Noua etichetă verde de zbor

Pentru a promova decarbonizarea în sectorul aviației și pentru a informa mai bine publicul, deputații europeni s-au asigurat că, începând cu 2025, va exista o etichetă UE pentru performanța de mediu a zborurilor. Companiile aeriene își vor putea comercializa zborurile cu o etichetă care să indice amprenta de carbon preconizată pentru fiecare pasager și eficiența CO2 preconizată pe kilometru. Aceasta va permite pasagerilor să compare performanța de mediu a zborurilor operate de companii diferite pe aceeași rută.

Raportorul José Ramón Bauzá Díaz (Renew, Spania), a declarat: „Acesta este un pas extraordinar spre decarbonizarea aviației. Acum este momentul ca guvernele UE să pună în aplicare noile norme și să sprijine industria pentru a asigura utilizarea eficientă din punct de vedere al costurilor a combustibililor sustenabili pentru aviație în întreaga Europă, precum și pentru a îndeplini obiectivele UE. Nu mai este timp de pierdut. Într-o lume complexă și competitivă, cred pe deplin că ReFuelEU reprezintă o mare oportunitate de a poziționa Uniunea Europeană ca lider mondial în producția și utilizarea de SAF [Sustainable Aviation Fuel].”

Noile norme privind combustibilii sustenabili pentru aviație au fost adoptate cu 518 voturi pentru, 97 de voturi împotrivă și opt abțineri. După ce Consiliul le va aproba, noile norme se vor aplica de la 1 ianuarie 2024, iar unele dispoziții de la 1 ianuarie 2025.

Sursa foto: Adobe Stock

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *