Companii responsabile față de mediu și oameni

Euro 7: Consiliul UE și-a adoptat poziția privind emisiile provenite de la autoturisme, camionete, autobuze și camioane

Consiliul și-a adoptat astăzi poziția („abordarea generală”) cu privire la propunerea de regulament privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, în ceea ce privește emisiile și durabilitatea bateriilor, cunoscută sub denumirea „Euro 7”.

Noul regulament, care reunește pentru prima dată într-un singur act juridic reglementările privind autoturismele, camionetele și vehiculele grele, urmărește să stabilească norme mai adecvate pentru emisiile vehiculelor și să reducă și mai mult emisiile de poluanți atmosferici generate de transportul rutier.

Poziția Consiliului asigură un echilibru între strictețea cerințelor privind emisiile vehiculelor și investițiile suplimentare necesare în industrie, într-un moment în care producătorii europeni de autoturisme trec printr-un proces de transformare în vederea producerii de autoturisme cu emisii zero.

Abordarea generală menține valorile-limită ale emisiilor și condițiile de efectuare a încercărilor existente în prezent pentru vehiculele ușoare. În cazul vehiculelor grele, valorile-limită ale emisiilor sunt mai scăzute, iar condițiile de efectuare a încercărilor au fost ușor ajustate. Euro 7 cuprinde, de asemenea, o dispoziție specială privind autobuzele urbane menită să asigure coerența cu obiectivul propus recent ca aceste vehicule să înregistreze emisii zero în 2030.

Elemente noi incluse în Euro 7

Euro 7 stabilește valori-limită pentru alte emisii decât cele de gaze de eșapament, cum ar fi particulele provenite de la frâne și de la pneuri. În plus, regulamentul prevede cerințe minime de performanță pentru durabilitatea bateriilor din autoturismele electrice și impune cerințe mai stricte privind durata de viață a vehiculelor. Regulamentul prevede, de asemenea, utilizarea unor tehnologii avansate și a unor instrumente de monitorizare a emisiilor.

Consiliul sugerează o serie de modificări pragmatice ale propunerii Comisiei, ținând seama, în același timp, de obiectivele în materie de mediu și sănătate. Printre altele:

  • poziția Consiliului menține condițiile de efectuare a încercărilor și valorile-limită pentru emisii existente (astfel cum sunt stabilite în Euro 6) pentru vehiculele din categoriile M1 și N1 (autoturisme personale și camionete)
  • în cazul vehiculelor din categoriile M2 și M3 (autobuze și autocare) și al vehiculelor din categoriile N2 și N3 (vehicule utilitare grele), valorile-limită ale emisiilor sunt mai scăzute, iar condițiile de efectuare a încercărilor au fost ușor ajustate, comparativ cu Euro 6/VI
  • textul Consiliului consolidează alinierea valorilor-limită ale emisiilor de particule la frânare și ale ratei de abraziune a pneurilor la standardele internaționale adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
  • poziția Consiliului ține cont de obiectivul propus recent ca autobuzele urbane să înregistreze zero emisii de CO2 în 2030
  • aceasta stabilește, de asemenea, termene clare pentru adoptarea actelor de punere în aplicare (de către Comisie), pentru a oferi operatorilor economici claritate și securitate juridică

Context

La 27 octombrie 2022, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu în legătură cu stabilirea unor standarde de performanță mai stricte privind emisiile de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi, care a introdus un obiectiv de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și camionetele noi până în 2035.

În timp ce industria se pregătește pentru această schimbare, autoturismele și camionetele cu motoare cu ardere internă vor rămâne disponibile pe piață până în 2035. Alte vehicule cu ardere internă (camioane, autobuze și alte vehicule grele) vor continua să fie produse și după această dată.

Propunerea Euro 7 urmărește instituirea unor norme mai adecvate în ceea ce privește emisiile, dar și alte elemente poluante, abordând totodată și alte aspecte, cum ar fi abraziunea pneurilor și durata de viață a bateriilor.

Propunerea a fost prezentată de Comisie la 10 noiembrie 2022 și reunește într-un singur act juridic obiectivele în materie de emisii pentru autovehiculele ușoare și grele care, până în prezent, erau tratate separat în două regulamente distincte: Regulamentul (CE) nr. 715/2007 pentru autoturisme și camionete și Regulamentul (CE) nr. 595/2009 pentru autobuze, camioane și alte vehicule grele. Regulamentul Euro 7 face parte din Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă din 2020 și din Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării din 2021 ale Comisiei.

Citește și: Țările UE au ajuns la un compromis în privința noilor norme Euro 7

Sursa foto: Pexels

Share this article
Prev Post

Importurile UE de produse energetice au continuat să scadă în T2 2023. Scădere majoră a importurilor din Rusia

Next Post

Soluțiile digitale și electrice pot reduce emisiile de carbon în clădirile de birouri cu până la 70% (Schneider Electric)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next