Companii responsabile față de mediu și oameni

PMB: nou apel de propuneri, cu implementare rapidă, pentru finanțarea proiectelor ONG de protecție a mediului înconjurător și a animalelor. Proiectele vor putea fi trimise și electronic

Primăria Municipiului București lansează joi, 4 august a.c., sesiunea a II-a de selecție publică a proiectelor ONG din domeniul „Protecția mediului înconjurător și animalelor”, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București. Evaluarea și selecția  proiectelor se va face în perioada 05.09.2022 (data limită de depunere a proiectelor) și 16.09.2022, iar durata maximă de implementare a proiectelor câștigătoare este până la 15.12.2022. Spre deosebire de prima ediție a competiției, în care înscrierea proiectelor s-a făcut exclusiv cu dosar depus la Primărie, acum proiectele pot fi trimise și electronic, prin email, cu documentele atașate.

Bugetul alocat sesiunii a II-a a este de 1.900.000 lei, iar suma totală a finanțării solicitate pentru fiecare proiect se va încadra între 10.000 lei şi 50.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv 10.000 lei și 150.000 lei pentru persoane juridice (ONG).

Pentru protecţia mediului înconjurător, se vor avea în vedere proiecte derulate în București care vizează:

 • susţinerea şi promovarea protecţiei mediului prin utilizarea unor mijloace de transport ecologice;
 • îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Bucureşti;
 • dezvoltarea spiritului civic şi ecologic urban prin activităţi de voluntariat;
 • creşterea suprafeţelor şi a calităţii spaţiilor verzi urbane;
 • conservarea şi protecţia resurselor naturale;
 • igienizarea/înfrumuseţarea spaţiului public.

Pentru domeniul protecţia animalelor sunt vizate, printre altele:

 • dezvoltarea şi diversificarea activităţlilor care au ca scop protecţia şi bunăstarea animalelor;
 • promovarea drepturilor animalelor şi a sancţiunilor care sunt aplicate celor care încalcă prevederile legate în domeniul protecţiei animalelor,
 • prevenirea şi combaterea abandonului animalelor;
 • responsabilizarea şi educarea societăţii civile;
 • promovarea beneficiilor folosirii animalelor în diverse terapii, precum şi în activităţi asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale;
 • schimbarea mentalităţii colective a cetăţenilor din Bucureşti faţă de actul de adopţie;
 • conştientizarea cetăţenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor;
 • prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi de cruzime împotriva animalelor;
 • activități de susținere a biodiversității urbane;
 • activități care au ca scop capturarea animalelor sălbatice rănite sau aflate în pericol de pe raza Municipiului București, îngrijirea și recuperarea lor, pentru a fi apoi eliberate în natură;
 • schimbarea mentalității colective a locuitorilor Municipiului București față de animalele sălbatice care trăiesc în mediul urban.

Depunerea propunerilor de proiect se va face până la data de 02.09.2022, ora 16:30, la Primăria Municipiului București – Registratura (C.I.D.R.C) din B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, București, în atenția Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate – Secretariatul Tehnic al Comisiei de evaluare şi selecţie proiecte din domeniul Protecţia Mediului Înconjurător si Animalelor sau în format electronic prin email cu atașament – arhiva fiind parolată, la adresa relatiipublice@pmb.ro și va avea ca subiect mențiunea: în atenţia Direcţiei Relaţia cu ONG, Sindicate şi Patronate – Secretariatul Tehnic al Comisiei de Evaluare şi Selecţie Proiecte din domeniul Protecţia Mediului Înconjurător și Animalelor. Parola arhivei va fi trimisă ulterior, prin SMS/email la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Evaluare şi Selecţie Proiecte din domeniul Protecţia Mediului Înconjurător și Animalelor.

În cazul transmiterii actelor prin email, se vor respecta prevederile legale referitoare la semnătura electronică conform Art. 33 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, corelat cu dispozițiile Art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Despre prima sesiune de depunere a proiectelor de mediu la PMB

În prima jumătate a lunii iulie, PMB a anunțat rezultatele finale aferente sesiunii principale de finanțare nerambursabilă  pentru anul 2022 de la bugetul local pentru domeniul Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor. În total, au fost depuse 9 proiecte, din care 6 au fost declarate câștigătoare, un al 7-lea a fost respins din cauza punctajului mic obținut, iar celelalte două au picat în etapa de evaluare administrativă, din cauza lipsei unor documente. Cele 6 proiecte câștigătoare au avut un buget cumulat de aprox. 500.000 de lei, cu aprox. 2 mil. lei rămași nealocați.

Detalii și înscriere

Share this article
Prev Post

Cum contribuie Energy Floors, prin ringurile de dans energetice, la obiectivul trupei Coldplay de a-și reduce cu 50% emisiile de gaze cu efect de seră în actualul turneu mondial

Next Post

Grădina cu Artiști a lansat concursul de creație artistică „Viață în plastic – reciclează și transformă în artă”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next