Companii responsabile față de mediu și oameni

Granturi SEE și norvegiene pentru dezvoltarea IMM-urilor din România în domeniile Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră

IMM-urile și ONG-urile înregistrate în România pot obține între 10.000 și 200.000 de euro în cadrul programului „Dezvoltarea IMM-urilor din România”, Schema de granturi mici pentru măsuri soft, cu un buget total de 1.000.000 euro. Programul contribuie la obiectivele generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE şi Norvegiene.

Toate proiectele trebuie să aibă ca beneficiari direcți întreprinderi din sectorul privat, în principal IMM-uri, iar activitățile proiectate trebuie să aibă ca rezultat final creșterea competitivității acestor entități în domeniile Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră. Parteneri elgibili pot fi orice entitate publică sau privată din România sau țările donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Activități eligibile (care au în vedere obligatoriu domeniile de mai sus):

  • traininguri, coaching, mentorat pe teme precum modele de afaceri durabile, inovare ecologică, economia circulară și responsabilitate socială corporativă (CSR);
  • vizite de studiu, ateliere de lucru, seminarii, conferințe, schimburi de experiență / bune practici cu scopul de a stimula antreprenoriatul sustenabil sau pentru a îmbunătăți colaborarea, crearea de rețele și învățarea în cadrul organizațiilor cluster;
  • evenimente de business matching cu scopul realizării de parteneriate;
  • studii de fezabilitate, colectare de date, analize;
  • activități bilaterale între România și statele donatoare care contribuie direct la dezvoltarea capacitatii afacerilor romanesti.

Termenul limită de înscriere a proiectelor pe platforma Innovation Norway este 20 octombrie, 2022, ora 14:00.

Detalii și înscriere

Share this article
Prev Post

România va primi 6,75 miliarde Euro de la UE în sprijinul tranziției verzi

Next Post

Defrișările, încălzirea globală și calitatea aerului sunt principalele probleme de mediu care îi îngrijorează pe români (studiu ING Bank România)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next