Companii responsabile față de mediu și oameni

România va primi 6,75 miliarde Euro de la UE în sprijinul tranziției verzi

România va primi 31,5 miliarde Euro din partea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, în cadrul acordului său de parteneriat cu Comisia, pentru sprijinirea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale. 6,75 miliarde EUR din aceste fonduri vor fi alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de coeziune în sprijinul tranziției verzi, în special în sectoare precum energia verde, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, crearea de spații verzi, gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă.

Dintre acestea, 2,3 miliarde Euro vor fi alocate pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice și pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a sistemelor energetice inteligente. Astfel se vor reduce consumul de energie și emisiile de carbon și va fi sprijinită decarbonizarea sectorului energetic.

2,34 miliarde Euro vor sprijini sectorul apei și al apelor reziduale, precum și îmbunătățirea economiei circulare, cu accent pe deșeuri, reutilizare și reciclare.

Alte 2,14 miliarde Euro din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) vor fi destinate atenuării impactului social și economic al tranziției verzi către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acest fond va fi direcționat către regiunile românești cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului și se va axa pe transformarea industriilor energointensive.

„Investițiile realizate în cadrul politicii de coeziune vor aborda domenii de interes major pentru români. O planificare și o implementare eficace ale programelor aflate în curs de finalizare vor facilita dezvoltarea inovării și a digitalizării, implementarea unor servicii medicale și sociale de calitate, precum și asigurarea unor oportunități de educație și formare și a unor transporturi sigure și curate, contribuind, în general, la crearea unei economii mai competitive. Finanțarea politicii de coeziune va îmbunătăți calitatea vieții din România și va garanta că nimeni nu este lăsat în urmă.” a declarat Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira.

Foto credit: industriall-union.org

Share this article
Prev Post

Până pe 27 iulie, tinerii  cu vârsta cuprinsă între 10 și 23 de ani se mai pot înscrie la summmitul virtual Blue Climate Action

Next Post

Granturi SEE și norvegiene pentru dezvoltarea IMM-urilor din România în domeniile Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next