Companii responsabile față de mediu și oameni

Ministrul Barna Tánczos a anunțat alocarea a 1,2 miliarde de Euro din PNRR pentru investiții în managementul deșeurilor

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos a anunțat lansarea în consultare publică a două ghiduri pentru investiții din cadrul Componentei Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care beneficiază de un buget total de 1,239 miliarde euro.

Astfel, prima subinvestiție are în vedere înființarea de centre de colectare cu aport voluntar, iar cea de-a doua vizează construirea de insule ecologice digitalizate.

În ceea ce privește centrele de colectare prin aport voluntar, acestea vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

„Autoritățile din zona urbană trebuie să facă pasul spre  sisteme bine dezvoltate, sisteme inteligente,  care să gestioneze informațiile la nivel de gospodărie, la nivel de familie. Totodată, colectarea pe 4-5 fracții pe această bază de sisteme inteligente este ținta pe care vrem să o realizăm prin PNRR. Astfel de platforme vor fi amplasate în comunităţile cu până la 50.000 de locuitori, la limita intravilanului. Până în septembrie 2024, va trebui să instalăm cel puţin 250 de astfel de centre,  urmând ca, până la sfârşitul lunii iunie 2026, să fie realizate celelalte 565. În total, vor fi peste 700 de centre de aport voluntar, unele dintre ele mici, altele de dimensiuni medii şi sunt 15 depozite pentru marile municipii care sunt mai complexe şi care pot oferi şi anumite servicii de reciclare”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Bugetul pentru  această subinvestiție este de 452.2 mil. euro.Beneficiarii pot fi unitățile administrativ–teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri), dar și alte asocieri de UAT-uri.

Cea de-a doua subinvestiție, construirea de insule ecologice digitalizate, are un buget de 200,1 mil. euro. Astfel, insula ecologică este compusă dintr-un un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200 de locuitori/apartamente.

„Pentru realizarea celor 13.700 de insule, unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia de fonduri în funcţie de numărul de locuitori. Vom finanţa integral realizarea acestora, vom oferi posibilitatea instalării unor insule ecologice digitalizate îngropate, subterane, care funcţionează foarte bine în zone de turism, în centrul oraşului unde nu există loc sau nu este estetic să fie amplasate celelalte tipuri de containere. Cheltuielile eligibile pentru unităţile administrativ-teritoriale vor fi cele legate de achiziţia acestor insule, cele de informare, pentru a pregăti populaţia cum să le utilizeze, precum şi punerea în funcţiune a containerelor, împreună cu sistemele de citire a informaţiilor de pe card, baza de date, instalarea acestor sisteme, toate acestea fac parte din cheltuielile eligibile”, a adăugat Barna Tánczos.

Solicitanții pot fi Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de  municipiu și oraș, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanțată din fonduri europene prin PNRR.

Numărul maxim de insule ecologice digitalizate care poate fi solicitat în cerere este în funcție de numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar, astfel:

Sub 20.000 locuitori  – 25  insule ecologice digitalizate

Între   20.001 și 50.000 locuitori – 50  insule ecologice digitalizate

Între   50.001 și 100.000 locuitori – 100 insule ecologice digitalizate

Între 100.001 și 200.000 locuitori – 200 insule ecologice digitalizate

Peste 200.001 locuitori-  300 insule ecologice digitalizate.

Share this article
Prev Post

Volvo, Vattenfall, Iberdrola și Siemens Gamesa se alătură inițiativei SteelZero

Next Post

5 iunie – Ziua Mondială a Mediului și 50 de ani de la prima Conferință mondială a Națiunilor Unite privind mediul uman

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next