Companii responsabile față de mediu și oameni

Progresul Antibiotice în direcția sustenabilității în 2023. Ce și-a propus compania până în 2030

Compania Antibiotice și-a publicat al 3-lea Raport Anual Integrat (RAI), care cuprinde atât situațiile financiare auditate aferente anului 2023, realizate în conformitate cu Standarde de raportare financiară IFRS, cât și informațiile nefinanciare, prezentate în conformitate cu Standardele Global Reporting Initiative (GRI) 2021, cel mai cunoscut standard de raportare nefinanciară la nivel internațional.

Având ca mesaj „Investim responsabil pentru sănătatea generațiilor viitoare”, raportul evidențiază impactul companiei în rândul tuturor părților interesate, precum și investițiile realizate în direcția sustenabilității, oferind o imagine clară și cuprinzătoare a evoluției Antibiotice în 2023.

„Ne-am angajat pe un drum bine definit și am elaborat un plan de dezvoltare strategică «The Future Together», cu obiective pe termen lung, până în 2030. Acest plan încorporează principiile de sustenabilitate în fiecare aspect al operațiunilor noastre de-a lungul întregului lanț valoric și oferă claritate și coerență direcției noastre de dezvoltare. Acțiunile pe care le-am întreprins au condus la creșterea semnificativă a cotei de piață a companiei, la dezvoltarea de noi piețe internaționale, gestionarea durabilă a resurselor și implementarea de investiții strategice”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

Pentru a marca tranziția spre o economie cu emisii reduse de carbon, în cadrul raportului sunt prezentate obiective și ținte ambițioase ale Antibiotice pentru a contribui la atenuarea și combaterea efectelor generate de schimbările climatice.

Cele mai semnificative ținte propuse de Antibiotice până în 2030:

  • 46% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (Scope 1 și 2). Printre investițiile care contribuie la îndeplinierea acestui obiectiv se numără finalizarea în 2023 a parcului fotovoltaic la sol de 2,5 MW, realizat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și punerea în funcțiune în anul 2024 a celei de-a doua centrale fotovoltaice pe clădiri, cu o putere instalată de 1,2 MW. Împreună, acestea vor asigura 35% din necesarul energetic anual de pe platforma industrială din surse regenerabile;
  • 90% energie din surse regenerabile;
  • 80% reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare;
  • investiții pentru dezvoltarea strategică.

În cursul anului 2023, compania Antibiotice a făcut investiții în valoare de 98,05 milioane lei pentru implementarea de proiecte cheie care susțin obiectivele de afaceri și creșterea sustenabilă.

Totodată, compania a atras surse de finanțare pentru susținerea planului de investiții:

  • 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții sub formă de împrumut acordat prin facilitatea InvestEU;
  • 85 milioane lei fonduri nerambursabile, atrase prin ajutor de stat, pentru o capacitate de producție a produselor sterile, soluții și topice;
  • 4,1 milioane lei cofinanțare pentru o capacitate de producție a energiei verzi.

Aceaste finanțări vor susține implementarea proiectelor strategice ale Antibiotice incluse în Planul de Afaceri “The Future Together 2030”.

Raportul integral poate fi accesat AICI.

Share this article
Prev Post

Premiul iF pentru impact pozitiv în societate. Apel pentru proiecte deja implementate

Next Post

Allianz Climate Risk Award 2024 pentru cercetătorii care abordează fenomenele meteo extreme prin prisma schimbărilor climatice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next