Companii responsabile față de mediu și oameni

53% din companiile listate la BVB declară că au o politică de mediu și climă (raport PwC România)

Pentru majoritatea companiilor din România listate la Bursa de Valori București (BVB), raportarea non-financiară reprezintă o chestiune de conformitate, doar 30% având efectiv un plan de punere în aplicare a obiectivelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și doar 10%, o strategie integrată de afaceri și de sustenabilitate, reiese din raportul ”ESG – O șansă de schimbare strategică?” realizat de PwC România în colaborare cu BVB. Mai mult, 50% dintre respondenți nu utilizează încă niciun standard de raportare, în condițiile în care până în 2023 cerințele de reglementare și raportare devin mai stricte.Totuși, se văd progrese ale abordării sistematice a aspectelor legate de climă și mediu: 53% din companiile respondente declară că au deja o politică de mediu și climă, iar 12% lucrează la o astfel de politică.

„Având în vedere ambițiile Uniunii Europene de reducere a emisiilor de carbon și noile reglementări care se întrevăd în acest domeniu, angajamentele de sustenabilitate ale companiilor devin urgente. Tonul este dat de companiile listate la bursă care trebuie să facă tranziția către modele de operare responsabile și transparente pentru conformarea la noile cerințe de raportare non-financiară.  În cadrul fondului european de redresare, vor fi alocate resurse financiare pentru proiecte de tranziție în acest domeniu, iar companiile care îndeplinesc anumite condiții specifice vor putea solicita finanțare. În consecință, merită să se pregătească pentru a depune deja cererea la nivel de strategie și raportare”, a declarat Monica Movileanu, Partener și Lider ESG PwC România.

„Din punctul de vedere al investitorilor, implementarea ESG la nivel corporativ este văzută ca o cerință pentru o mai bună gestionare a riscurilor, îmbunătățirea operațiunilor și o creștere durabilă. Proiectele pe care le-am inițiat la nivelul BVB, și anume ratingurile ESG pentru companiile listate pe piața principală, precum și publicarea ghidurilor noastre ESG, au ca scop îmbunătățirea înțelegerii și capacității emitenților locali, în principal în ceea ce privește așteptările investitorilor instituționali. Sperăm că toți actorii relevanți, autoritățile de reglementare, emitenții, investitorii și organizațiile specializate în ESG vor reuși să găsească o abordare echilibrată pentru a remedia deficiențele actuale în materie de ESG și pentru a spori fiabilitatea și încrederea în datele ESG în viitor”, a declarat Remus Dănilă, Head of Business Development BVB.

Alte concluzii ale raportului

  • 50% dintre companiile respondente spun că au doar o strategie de afaceri.
  • Printre aspectele ESG incluse în procesul de gestionare a riscurilor, companiile cotate la bursă au indicat: securitatea cibernetică, clima și mediul, problemele angajaților, guvernanța corporativă și domeniul aferent activităților anticorupție, aspecte sociale și drepturile omului.
  • Majoritatea respondenților (72%) spun că rapoartele lor nefinanciare sunt verificate de către auditori externi.
  • Companiile sunt mult mai bine pregătite să abordeze problemele sociale, ale angajaților și ale drepturilor omului. Acestea declară că au coduri de etică (82%), politici de remunerare pentru toți angajații (71%), politici de protecție a celor care denunță neregulile (65%), politici privind diversitatea (47%) și standarde OIM (24%).
  • 47% dintre respondenți declară că nu au o politică specifică privind drepturile omului, în timp ce 71% spun că au o politică anticorupție și anti-mită.
  • Mai puțin de 6% dintre societățile cotate la bursă declară că efectuează audituri pentru a evalua performanța furnizorilor.

Raportul integral PwC România 

Share this article
Prev Post

Ultimele zile de înscriere la Black Sea ClimAccelerator 2022. Evoluția start-up-urilor primei ediții a programului

Next Post

Impact Challenge on Climate Innovation 2022: competiție Google.org de proiecte tehnologice care abordează schimbările climatice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next