Fondul Prahova Pentru Educație, ediția 2023. O zi până la încheierea apelului de proiecte

Fondul Prahova pentru Educație, în valoare totală de 1.010.000 lei, oferă finanțări nerambursabile pentru 7-10 proiecte educaționale, fiecare cu min. 100 de copii beneficiari direcți din ciclul primar și gimnazial. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 mai 2023, ora 20.00

Fondul Prahova pentru Educație este un program de finanțare privată coordonat de Fundația Comunitară Prahova, finanțat de OMV Petrom, cu contribuția Grup Feroviar Român, Poerner România, Vadeco, Rohrer Servicii Industriale pentru a susține proiecte educaționale dezvoltate de către organizații neguvernamentale, unități de învățământ sau instituții publice din județul Prahova.

Bugetul unui proiect poate fi de 50.000 – 125.000 lei.

Proiectele promovate de solicitanții eligibili (ONG-uri, școli, instituții publice locale) au capacitatea de a influența grupuri/comunități în domeniul educației și vizează (orientativ):

 • renovarea și/sau dotarea școlilor, sălilor de clasă, cabinetelor medicale/stomatologice, renovarea grupurilor sanitare, amenajarea cantinelor școlare, asigurarea de transport școlar, alături de activități educaționale;
 • sănătatea fizică și emoțională a copiilor, părinților și profesorilor;
 • amenajarea și dotarea laboratoarelor școlare;
 • activarea de spații comunitare incluzive și sigure de joacă, sport și învățare în aer liber;
 • digitalizarea procesului educațional;
 • facilitarea accesului copiilor vulnerabili la educație;
 • educația pentru sănătate, de prevenție dedicate copiilor (boli cronice, probleme stomatologice)
 • creșterea calității procesului educațional și de management școlar;
 • sprijin pentru părinți/profesori în lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale sau care fac parte din grupuri vulnerabile, care pot fi ușor replicabile;
 • educație pentru protecția mediului, energie verde, economie circulară;
 • crearea de grădini educaționale și spații verzi experimentale;
 • educație pentru reciclarea și reutilizarea deșeurilor;
 • educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică), artistică și civică care încurajează pasiunea copiilor și tinerilor în aceste domenii prin inițiative ale comunităților de creativi de înființare a unor spații de lucru pe STEAM (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digitală etc.);
 • stimularea gândirii creative, inovative și artistice prin organizarea diverselor activități recurente ale cluburilor, școlilor și ONG-urilor în locuri comunitare;
 • dezvoltarea competențelor digitale pentru elevi și profesori;
 • dezvoltarea de competențe pentru copii și tineri care să asigure adaptabilitate pe piața forței de muncă, consiliere în carieră, relaționarea dintre părinți – profesori – elevi, vocațională;
 • dezvoltarea empatiei, autonomiei în învățare și/sau gândirii critice care să producă rezultate măsurabile în rândul copiilor și tinerilor provenind din medii vulnerabile;
 • stimularea implicării în comunitate prin programe de voluntariat de lungă durată, care transformă copiii și tinerii din Prahova din beneficiari ai programelor în implementatori/lideri locali;
 • educația civică și comunitară a copiilor/elevilor;
 • etc.

Informații despre Fondul Prahova pentru Educație

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Parteneriat Envision Racing – Cartoon Network EMEA pentru stimularea copiilor de a deveni campioni ai climei

Next Post

1.600 de companii cu emisii estimate la echivalentul a 4.200 de megatone de dioxid de carbon anual, chemate să-și facă publice datele de mediu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next