Companii responsabile față de mediu și oameni

30 de milioane de euro prin PNRR pentru înființarea de păduri urbane. Start apel de proiecte

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, lansarea apelului de proiecte cu titlul „Crearea de păduri urbane” finanţat din componenta C2: Păduri şi protecţia biodiversităţii în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Obiectivul măsurii de investiții este de a crea noi suprafețe acoperite de vegetație forestieră, care sunt situate  în zonele urbane și periurbane (max. 500 de metri în afara razei orașului). Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în „plămâni verzi”, care vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, conservarea  peisajului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice.

„Astăzi dăm startul depunerii de proiecte pentru mini-păduri urbane în cât mai multe dintre oraşele şi municipiile din România.” a declarat ministrul în debutul conferinței. „Suntem obişnuiţi ca pădurile să fie de obicei în proximitatea oraşelor sau mai departe de acestea, însă ceea ce ne propunem prin acest proiect este a aduce pădurile în mijlocul oraşului. Asta înseamnă că, pe lângă ceea ce avem deja în oraşe astăzi, respectiv parcuri şi spaţii verzi, care să fim sinceri sunt total insuficiente, să avem şi acest tip de pădure. Aşa-numita mini-pădure urbană este un tip de pădure care deja se regăseşte în foarte multe state cu pretenţii din punct de vedere a mediului. Ele se regăsesc în Belgia, în Olanda, în Franţa. Prin acest proiect, sperăm noi să se regăsească şi în România. Aşadar, avem la dispoziţie 30 de milioane de euro din PNRR, bani cu care vom finanţa aceste investiţii. Sumele despre care vă vorbesc vor ajunge pentru a planta aproape 30.000 de astfel de păduri urbane, vom putea să plantăm peste 9 milioane de puieţi, vom putea să plantăm arbori în mai mult de 3 milioane mp de suprafeţe de terenuri din România. Cu alte cuvinte, orice municipiu, orice oraş din România poate aplica pentru a fi beneficiar al acestei finanţări”, a spus Mircea Fechet.

Informații esențiale

 • Solicitanții eligibili sunt orașele, municipiile, județele, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, instituțiile de învățământ publice (singure sau în parteneriat);
 • Sesiunea va fi de tip necompetitiv, apel deschis, pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul ,,primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2024;
 • Finanţarea maximă pe care o poate o primi beneficiarul este de 9,5 euro/mp de pădure urbană;
 • Data și oră începere depunere de proiecte: 27.09.2023, ora 12:00; data și oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2024, ora 23:59;
 • Indicatorul urmărit este suprafața de păduri urbane înființate; calendarul propus prin PNRR menționează realizarea, până la 31 decembrie 2023, a unei suprafețe de 500.000 mp și realizarea, până la data de 30 iunie 2026, a unei suprafețe de 3.150.000 mp.

În crearea de păduri urbane se va ține cont de:

 • Pădure urbană – suprafața de teren compactă, de min. 100 metri pătrați, situată în intravilanul unei localități urbane (oraș, municipiu) sau în zona periurbană, cu o lățime  de cel puțin 2 metri, pe care au fost plantate specii forestiere arborescente, cu o densitate  medie de minim 3 puieți/mp;
 • Zonă periurbană – aflată în afara zonei intravilane, situată la o distanță de max.  500 metri de limita perimetrală a acesteia, pe care se poate crea o pădure urbană;
 • Amplasamentul propus prin proiectul tehnico-economic pentru crearea pădurilor urbane trebuie să se afle în proprietatea sau în administrarea solicitantului/partenerului; să nu prezinte interdicții sau incompatibilități funcționale privind instalarea vegetației forestiere; să nu aibă instalată anterior vegetație forestieră; să nu fie în litigiu și să nu facă obiectul unei cereri de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • Cheltuielile eligibile includ: întocmirea proiectului tehnico-economic, emiterea avizelor necesare; amenajarea terenului (pregătirea terenului și a solului); procurarea și manipularea puieților, plantarea acestora; întreținerea plantației maxim 3 ani, fără a depăși data limită de implementare a  investiției (30 iunie 2026), în care pot fi cuprinse și activitățile de irigare, mulcire; cheltuieli privind informarea și publicitatea;
 • Se vor utiliza numai speciile și ecotipurile care sunt reziliente la viitoarele impacturi preconizate  ale schimbărilor climatice, fără a avea efecte adverse asupra biodiversității. Utilizarea speciilor alogene va fi permisă numai în cazul în care se demonstrează că utilizarea acestora duce la condiții ecosistemice favorabile și adecvate (cum ar fi clima, solul, zonele de vegetație, rezistența la foc) și că speciile indigene prezente nu mai sunt adaptate la viitoarele condiții climatice și pedohidrologice modelate;
 • Solicitantul se angajează să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de min. 10 ani de la data ultimei plăți.

Informații suplimentare

Share this article
Prev Post

Germania oprește programul de subvenționare a stațiilor domestice alimentate cu energie solară de încărcare a vehiculelor electrice

Next Post

Aproape 100 de tone de plastic sunt purtate anual de apele Dunării pe teritoriul României (Studiu)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Read next