PE va solicita statelor lumii să își intensifice acțiunile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030

Parlamentul European va solicita tuturor țărilor să își intensifice obiectivele climatice pentru…